------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PODMÍNEK SLUŽBY S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015

ZMĚNA POSKYTOVATELE SLUŽBY

------------------------------------------------------------

Oznamujeme Vám, že s účinností od 1. dubna  2015 ukončujeme poskytování služeb elektronické komunikace, tedy Internetového připojení, které v současné době využíváte. Je naší povinností zajistit pro Vás plnohodnotného poskytovatele těchto služeb, plně ověřeného poskytovatele, který zajistí nepřerušený a spolehlivý provoz veškerých Vašich služeb.

Uzavřeli jsme dohodu se společností Infos Art s.r.o. která má vybudovanou spolehlivou síť s několika tisíci uživateli, že s účinností od 1. dubna  2015 se stává Vaším novým právoplatným poskytovatelem internetových služeb. 

 

Společnosti SUTURA - NET s.r.o. a Infos Art s.r.o. zajistí k 1. dubnu  2015 plynulý a bezproblémový převod Vašeho připojení. Sjednané parametry služeb zůstávají v platnosti a budou v krátké době doplněny o nabídku produktů společností a Infos Art s.r.o. jako je digitální kabelová televize, levná VoIP telefonie a další.

Společnost SUTURA - NET s.r.o. se bude nadále zaměřovat primárně na prodej a servis počítačů, správu domácích sítí. Dále bude probíhat spolupráce ohledně servisu a instalace nových internetových přípojek. Kontaktní místo pro servis bude i nadále středisko v Ivanovicích na Hané.

Děkujeme za projevenou přízeň a důvěru. Jsme přesvědčeni, že s kvalitními službami pod značkou Infos Art s.r.o  budete i nadále naprosto spokojeni.

Za SUTURA - NET s.r.o.

David Šimeček

Jednatel společnosti